Kliknite na tento modrý obrázok:


Tento program vykonáva spojenie medzi Vaším počítačom a linkou Pomoc na diaľku.

Uložte si ho na pracovnú plochu pre neskoršie použitie.